KUKA
systémový partner

O firmě

O firmě > historie

Firma MESPRO byla založena v roce 2001 se záměrem navázat na 30-tiletou tradici výroby jednoúčlových strojů v podniku MORA MORAVIA a.s. K 1.1.2002 došlo k převzetí této činnosti včetně kompletního týmu pracovníků.

Od počátku své činnosti se firma zaměřuje na řešení vytvářená na míru požadavkům zákazníků a nespoléhá se na standardní produktovou řadu. Tímto „zákaznickým“ přístupem si dokázala firma MESPRO vybudovat silnou pozici u subdodavatelů automobilního průmyslu v regionu Moravy.

Postupem času došlo k zaměření firmy také na vývoj a stavbu robotizovaných pracovišť a kompletaci výrobních a montážních linek. Dnes je tým zkušených pracovníků schopen řešit problémy z oblastí automatické montáže, svařování, aplikací lepících a jiných vysoceviskosních hmot, dále opracování pryžových profilů nebo obsluhy výrobních strojů. Máme také bohaté zkušenosti s konstrukcí a výrobou přípravků určených pro leteckou výrobu.

V současnosti tvoří firmu MESPRO tým zhruba 30-ti pracovníků, kteří zajišťují veškeré činnosti od obchodních aktivit přes vývoj a konstrukci až po výrobu, uvedení do provozu a následný servis. Vývoj veškerých zařízení probíhá samozřejmě ve 3D systému.

Věříme, že i Vám je firma MESPRO schopna nabídnou řešení Vašich potřeb na zefektivnění výroby nasazením automatického strojního zařízení, výrobní linky nebo robotizovaného pracoviště.

Pavel Preč

Ředitel firmy