KUKA
systémový partner

Produkty

Produkty > montážní pracoviště

Firma MESPRO dodává mimo rozsáhlé montážní a výrobní linky také jednodušší automatické pracovní stroje, na kterých je možno provádět výrobní úkony. Zpravidla zakládání dílů bývá u těchto zařízení manuální nebo kombinace manuálního založení s automatickým doplněním některých dílů. V rámci těchto zařízení se provádí operace jako šroubování, nýtování výstupní kontrola nebo měření rozměru popřípadě jiných fyzikálních veličin (únik - těsnost, průtok, el. vlastnosti). V rámci strojů jsou uplatňovány přístupy poka-yoke. Pro řízení se zpravidla používá řídící systém SIMATIC a jako akční členy jsou použity pneumatické prvky firmy FESTO nebo SMC.