KUKA
systémový partner

Produkty

Produkty > montážní linky

Stavba automatických montážních linek je jednou z hlavních náplní firmy MESPRO. Jsme schopní dodat montážní linku s tokem materiálu realizovaným pomocí různých typů dopravníků, indexovaných krokovacích stolů, transferových systémů nebo pouze s manuálním předáváním dílů mezi pracovišti.

V zařízeních jsou integrovány veškeré prvky automatické montáže pro procesy automatického podávání dílů, šroubování, nýtování, lepení nebo např. nýtování plastů ultrazvukem. Součástí těchto strojů jsou i kontrolní pracoviště pro automatickou kontrolu parametrů dílů. Jedná se například o kontrolu rozměru, měření elektrických parametrů nebo měření těsnosti a průtoku.

"