KUKA
systémový partner

Produkty

Produkty > manipulace s materiálem, robotizovaná pracoviště

Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni řešit různorodé manipulační úlohy za pomocí průmyslových robotů nebo jednoúčelových manipulátorů. V minulosti jsme řešily například logistické systémy pro výrobu a montáž sporáků nebo zakladače do lisů.

S využitím průmyslových robotů KUKA jsme schopni řešit nejrůznější aplikace v oblasti paletizace nebo zakládání do strojů. Další náměty pro nasazení robotů KUKA naleznete na WWW.KUKA.CZ.