KUKA
systémový partner

Produkty

Produkty > svařování

Již od začátku svojí činnosti se firma MESPRO zabývá stavbou strojů pro svařování. V počátcích se jednalo hlavně o jednoúčelové stroje, kterými byly například mmnohobodovky pro odporové svařování a speciální stroje pro svařování podélných nebo obvodových svarů metodou MIG nebo TIG. Postupem času začali vznikat i aplikace na bázi robotů KUKA. Tyto pracoviště jsou vyvíjena ve spojení s firmami BLUMENBECKER a FRONIUS.